021-88958454

پروژه ها

اسامی تعدادی از صنایع و کارخانجات و پتروشیمی و پالایشگاههای  که مفتخر به همکاری با آنها بوده ایم:

•    پالایشگاه گاز پارس جنوبی فاز 6 و 7 و8
•    پالایشگاه گاز پارس جنوبی فاز های 2 و 3
•    پالایشگاه آبادان
•    پالایشگاه شازند اراک
•    پتروشیمی رازی
•    پتروشیمی جم
•    شر کت سیمان ارومیه
•    شرکت پگاه زنجان
•    پالایشگاه بندر عباس
•    شرکت پالایش نفت تبریز
•    شرکت پلی اکریل
•    شرکت بنیان دیزل
•    شرکت نوید موتور
•    شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
•    پالایشگاه تهران
•    شرکت پتروشیمی شازند
•    شرکت کلر پارس
•    شرکت فرایند تجهیز
     و ...