021-88958454

محصولات

تامین تجهیزات کنترل و ابزار دقیق 

Allen Bradley
Omron
MASONEILAN
ZELLWEGER
Fisher
Rosemount
ALSTOM
YOKOGAWA
HONEY WELL
ROCKWELL
NUOVO PIGNONE
Bentley
SIEMENS
GE
Vibrometer
,…

تامین کلیه تجهیزات و تراسمیترهای دما، فشار، سطح و فلوی سیالات

 

Emersun
Endress + Hauser
Rosemount
Siemens
ABB
, …

 

تامین تجهیزات صنعتی، اتوماسیون، سیستمهای DCS &PLC 


Siemens
Shneinder
Yokogawa
ABB
, …

تامین پوزیشنر و اکچوایتورهای مربوط به کنترل ولوها و ولوهای فرآیندی

Fisher
Masoneilan
Samson
,….


تامین کلیه سنسورهای موجود در سیستم فایر و اطفا حریق
تامین کلیه قطعات مربوط به فلومترها و کنتورهای توربینی، اوریفیسی و اولتراسونیک موجود در بازار ایران